Ongeval ?

Ethias: richtlijnen online verzekering
Lichamelijke ongevallen sportbeoefenaars of leerlingen - procedure

Stap 1
Eenvoudige en snelle aangifte 

De ongevallenaangiftes moeten binnen de 8 dagen worden overgemaakt per e-mail:
schade.schoolensport@ethias.be  en hcleuven@gmail.com


Stap 2
Ontvangstmelding

Bij opening van het dossier via Extranet ontvangt u onmiddellijk een dossiernummer.

Stap 3

Standpunt over de dekking van het schadegeval

Zodra Ethias in het bezit is van alle nodige elementen zullen zij een standpunt innemen betreffende de dekking van het schadegeval. Er zal in ieder geval een ontvangstmelding met de tussenkomstmodaliteiten verstuurd worden naar de sportbeoefenaar, de leerling of zijn ouders.

Stap 4
Contact met de vaste beheerder

U kan permanent vragen stellen in verband met uw dossier. Dit contact gebeurt bij voorkeur via Extranet. Dankzij deze directe en transparante communicatie kan er worden gezorgd voor een snelle regeling van het dossier.

Stap 5
Beheer van de medische kosten

Na ontvangst van de bewijsstukken m.b.t. de medische kosten (volledige facturen, afrekening van het ziekenfonds, apothekersattesten...), zal de dossierbeheerder overgaan tot betaling van de contractueel verschuldigde tussenkomst. Een duidelijke en gedetailleerde afrekening wordt verstuurd naar de begunstigde van de tussenkomst.

verzekeringsformulier Ethias.pdf