LIDGELDEN


WAT KRIJG JE ERVOOR ?

- afhankelijk van de groep 30 tot 70 trainingen

- wedstrijden/tornooien

- je eigen bal (competitieteams)

- je eigen polsbandjes

- je eigen handdoek (competitieteams)

- verzekering tijdens alle activiteiten

- aansluiting bij de Vlaamse HandbalVereniging

- 4 x per jaar Handbal Xtra

- afhankelijk van de sponsors nog meer


JM8 - J10 - M10 : € 130,- voor een seizoen (september - juni)

J12 - M12 - J14 - M14 - J16 - M16 : € 180,- voor een seizoen (augustus-mei)

J18 : € 200,- voor volledig seizoen

Dames : € 190,- voor seizoen (1 training per week)

Heren : € 190,- voor seizoen (2 trainingen per week)

Recreanten : € 60,- voor volledig seizoen (1 training per week)

Leden van eenzelfde gezin krijgen kortingen : € 5,- voor 2de lid, € 10,- voor 3de, € 20,- voor 4de en vanaf 5de € 40,- korting.


Naast het betalen van het lidgeld, moet je ook een aansluitingskaart invullen.

Die kan je via de trainer of secretariaat bekomen.

Leden vanaf 15 jaar moeten ook verplicht medisch attest afleveren.


LEDEN AANBRENGEN : Voor de jeugd loopt er altijd een speciale actie : wie een nieuw lid aanbrengt, krijgt zelf € 10,- korting (eenmalig) en het nieuwe lid krijgt eveneens € 10,- korting (eenmalig).

Er staat GEEN BEPERKING OP HET AANTAL AANGEBRACHTE LEDEN.

De terugbetaling van het lidgeld gebeurt nadat beide leden hun lidgeld hebben betaald.


LIDGELD wordt gestort op de rekening van de club :

Handbalclub Leuven TIgers vzw

BE11 0689 0495 3948

onder vermelding van de naam van het lid en het seizoen waarop het lidgeld betrekking heeft.